Woynichův rukopis

Woynichův rukopis je záhadná ilustrovaná kniha, napsaná neznámým jazykem a v neznámém písmu. Podle radiologické datace C14 byl napsán někdy mezi léty 1404–1438. Kniha je pojmenována po Wilfridovi Michaelu Woynichovi  (Wojniczovi), americkém  obchodníkovi polsko-litevského původu, jenž rukopis získal v Itálii v roce 1912. V současné době je text ve vlastnictví  Yaleovy univerzity pod označením MS 408.

Rukopis je předmětem zájmu mnoha vědců různých disciplín, především kryptologů. Má souvislost i s českým prostředím (prvními známými vlastníky byli učenci z Prahy), a je dokonce možné, že tu byl sepsán.

Více se dočtete ve Wikipedii.