Vítejte na našich stránkách:)

“Světelný kořen” je rostlina s botanickým názvem jam čínský (Dioscorea batatas). V antroposofickém hnutí je už delší dobu důležitým tématem diskuzí, a to zejména v oboru biologicko-dynamického zemědělství. Zakladatel antroposofie Rudolf Steiner přisoudil této rostlině významnou roli v oblasti výživy; roli potraviny, která by mohla rozhodující měrou ovlivnit vývoj lidstva a Země.

Od roku 1996 se světelný kořen pěstuje ve velkém rozsahu pod vedením Ralfa Rössnera . Aby se zachovala jedinečná schopnost světelného kořene – schopnost ukládat světelný éter – je nutné dodržovat při jeho pěstování a zpracování jistá pravidla, zejména principy biologicko-dynamického zemědělství, stejně jako prevenci křížení s ostatními druhy jamů. Z důvodu ochrany spotřebitele získal světelný kořen ochrannou známku Lichtwurzel®.

Více se můžete dozvědět také na našem KURZU. Pro ty, kdo chtějí začít s pěstováním nabízíme aktuálně kvalitní pacibulky. Právě teď je ideální čas si je opatřit – neváhejte se ozvat!:)